Bc. Zuzana Skokanová

Diplomová práce

Molekulární charakterizace multirezistetních kmenů vybraných bakterií izolovaných od pacientů s hematologickými malignitami

Molecular characterization of multidrug resistant bacteria isolated from patients with hematological malignancy
Abstract:
Bacterial infections belong to the most threatening complications among the patients with hematological malignances. In the recent years, the amount of polyresistant strains of bacteria is higher. These strains are also resistant to many groups of antibiotics. Quick and correct antibiotic therapy is important for handling such diseases. Current diagnostic routines characterize clinical isolates on …více
Abstract:
Bakteriální infekce představují častou a život ohrožující komplikaci u pacientů s hematologickými malignitami. Navíc, v posledních letech přibývá počet polyrezistentních kmenů bakterií, kmenů, které jsou současně rezistentní na více skupin antibiotik. Pro zvládnutí takových onemocnění je nutná rychlá a správně zahájena antibiotická terapie. Současná rutinní diagnostika charakterizuje klinické izoláty …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Stanislava Králová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta