Bc. Zuzana Skokanová

Master's thesis

Molekulární charakterizace multirezistetních kmenů vybraných bakterií izolovaných od pacientů s hematologickými malignitami

Molecular characterization of multidrug resistant bacteria isolated from patients with hematological malignancy
Abstract:
Bacterial infections belong to the most threatening complications among the patients with hematological malignances. In the recent years, the amount of polyresistant strains of bacteria is higher. These strains are also resistant to many groups of antibiotics. Quick and correct antibiotic therapy is important for handling such diseases. Current diagnostic routines characterize clinical isolates on …more
Abstract:
Bakteriální infekce představují častou a život ohrožující komplikaci u pacientů s hematologickými malignitami. Navíc, v posledních letech přibývá počet polyrezistentních kmenů bakterií, kmenů, které jsou současně rezistentní na více skupin antibiotik. Pro zvládnutí takových onemocnění je nutná rychlá a správně zahájena antibiotická terapie. Současná rutinní diagnostika charakterizuje klinické izoláty …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Stanislava Králová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta