Theses 

Etický kodex a postoj ke klientovi se zaměřením na cestovní ruch – Martina Pecháčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu

Martina Pecháčková

Bakalářská práce

Etický kodex a postoj ke klientovi se zaměřením na cestovní ruch

The Code of Ethics and the Attitude to Clients with a Focus on Tourism

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analýza etického kodexu a přístupu ke klientovi se zaměřením na cestovní ruch. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vymezuje pojmy jako etika, etický kodex, etické problémy a tvorba etického kodexu. Praktická část se speciálně zaměřuje na vytvoření etického kodexu pro místní cestovní agenturu. Dotazníkové šetření zkoumá názory respondentů na to, jaké etické otázky jsou podstatné pro klienty cestovních agentur. V závěru jsou vyhodnoceny otázky z dotazníkového šetření. Etický kodex pro lokální cestovní agenturu je vytvořen na základě tohoto vyhodnocení.

Klíčová slova: etika, chování, kodex etický

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Hrušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:39, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz