Adéla Vostradovská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Proměny sociální práce v hospici vlivem pandemie COVID-19 z pohledu sociálního pracovníka

Anotace:
Stěžejním tématem absolventské práce je výkon sociální práce v lůžkovém hospici. Druhým tématem, které práce sleduje, jsou opatření zavedená v nouzových stavech, vyhlášených z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 na území České republiky. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit a popsat, jak se proměnila činnost sociálního pracovníka v lůžkovém hospici, v souvislosti s opatřeními zavedenými v pandemii …více
Abstract:
The main topic of the thesis is the practice of social work profession in a hospice. The theses secondly deals with the restrictions that were established during the state of emergency declared due to the presence of Covid-19 in Czech Republic. The goal of the research was to seek out and describe the changes in the work process of a social worker in a hospice that occurred due to the restrictions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Petra Chovancová
  • Oponent: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc