Adéla Vostradovská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Proměny sociální práce v hospici vlivem pandemie COVID-19 z pohledu sociálního pracovníka

Abstract:
Stěžejním tématem absolventské práce je výkon sociální práce v lůžkovém hospici. Druhým tématem, které práce sleduje, jsou opatření zavedená v nouzových stavech, vyhlášených z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 na území České republiky. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit a popsat, jak se proměnila činnost sociálního pracovníka v lůžkovém hospici, v souvislosti s opatřeními zavedenými v pandemii …more
Abstract:
The main topic of the thesis is the practice of social work profession in a hospice. The theses secondly deals with the restrictions that were established during the state of emergency declared due to the presence of Covid-19 in Czech Republic. The goal of the research was to seek out and describe the changes in the work process of a social worker in a hospice that occurred due to the restrictions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Petra Chovancová
  • Reader: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc