Bc. Zdeňka Vlasáková

Bachelor's thesis

Využití finanční analýzy v podniku

Use of financial analyse in a company
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy finanční situace vybraného podniku, odhalení silných a slabých stránek ve finančním hospodaření a návrh opatření pro další vývoj v oblasti finančního hospodaření. Práce se skládá ze dvou částí – z teoretické a z praktické. Teoretická část definuje pojem finanční analýza a její nejčastěji používané metody. V praktické části jsou uplatněny základní techniky …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an elaboration of an analysis of a particular company’s financial situation and to find out strength and weakness of financial management and to suggest disposals for the further progress in financial management. The thesis consists of two parts - the theoretical and the practical one. The theoretical part defines the term financial analysis and its most used methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Reader: RNDr. Ivan Ibrmajer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting