Bc. Lucie Hřebenová

Bakalářská práce

Řízení bezpečnosti jako součást strategického řízení podniku

Safety Management as a Part of Strategic Management
Anotace:
Bakalářská práce charakterizuje konkrétní společnost a v ní řízení bezpečnosti jako součást strategického řízení. Objasňuje základní pojmy z oblasti řízení podniku a řízení bezpečnosti. Jsou popsány podoby řízení podniku a oblasti, kterých se řízení bezpečnosti v podniku týká. Součástí práce je i zhodnocení současného stavu řízení bezpečnosti ve sledované společnosti a doporučení pro další zlepšení …více
Abstract:
The bachelor work describes an individual organization and it safety management as a part of strategic management. Fundamental terms of management and safety management are explained. Forms of management and spheres which concern safety management in a company are described in the work. An evaluation and recommendation of a contemporary state of a safety management in observed company is a part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Aleš Horčička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hřebenová, Lucie. Řízení bezpečnosti jako součást strategického řízení podniku . Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní