Kamil Slunský

Bakalářská práce

Dopady emisní kauzy na evropský automobilový průmysl

The impact of an emission case on the European automotive industry
Anotace:
Slunský, K. Dopady emisní kauzy na evropský automobilový průmysl. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Bakalářská práce je zaměřena na dopady emisní kauzy automobilového koncernu Volkswagen Group z roku 2015. Cílem práce je vyhodnotit vliv emisní kauzy na fi- nanční situaci společnosti Volkswagen Group a evropský automobilový průmysl. Pro zjištění finanční situace společnosti před …více
Abstract:
Slunský, K. The impact of an emission case on the European automotive industry. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019.The bachelor thesis focuses on the impacts of the emission issue of the automotive company Volkswagen Group from year 2015. The aim of the thesis is to evaluate the impact of the emission case on the financial situation of the Volkswagen Group and the European automotive industry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Alena Melicharová, Ph.D.
  • Oponent: Andrea Masařová, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta