Bc. Sandra Rosová

Diplomová práce

Employees' education and development with emphasis on working with talents

Employees' education and development with emphasis on working with talents
Anotace:
Řízení lidských zdrojů lze prokazatelně označit za hnací sílu společnosti. Manažeři využívají schopností a dovedností všech zaměstnanců společnosti v souladu s realizací konkurenční výhody. Rádi bychom zvolili takovou společnost, na které by bylo možno znázornit postup při vzdělávání a rozvoji zaměstnanců a současně vymezit a zhodnotit jejich silné a slabé stránky. Stejným způsobem bychom rádi poukázali …více
Abstract:
We would like to demonstrate human resource management as driving force of company. Managers are leveraging abilities and skills of employees within organization because of implementation of competitive advantage. We want to choose a company on which we can illustrate employment education and development with defining and evaluating strengths and weaknesses. Similarly we want to show the necessity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Hofbauer, Assoc CIPD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní