Gita Nováková

Bachelor's thesis

Subsaharská Afrika: infekční nemoci jako bariéra rozvoje

Sub-Saharan Africa: infectious diseases as barriers of development
Abstract:
Region Subsaharské Afriky patří dlouhodobě k oblastem světa s obrovským růstovým potenciálem. Současně ale řeší stále stejné problémy svého rozvoje - chudobu, negramotnost, zadlužení aj. Mezi nejzávažnější příčiny omezeného rozvoje lidského kapitálu patří zdravotní stav obyvatelstva. Infekční nemoci se v tomto regionu vyskytují u velmi vysokého procenta obyvatelstva v porovnání s ostatními oblastmi …more
Abstract:
The Sub-Saharan Africa region is a part of world with great growth potential. On the other hand it is a region which has always have to solve the same problems of its development - poverty, illiteracy, indebtness etc. Most serious causes of limited development of human capital are health conditions of african population. Even in comparison with other developing regions the prevalence of infectious …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 10. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: Dana Steinmetzová
  • Reader: Petr Pavlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21086