Bc. Miroslav Kumr

Bakalářská práce

Náboženský turismus a fenomén poutnictví v České republice a Polsku

Religious Tourism and Pilgrimage Phenomenon in the Czech Republic and Poland
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poutnictví a náboženského turismu v České republice a Polsku. Zkoumá fenomén poutnictví a motivaci poutníků. V práci je zahrnutý výčet nejznámějších poutních míst v České republice a Polsku, společně se stručným popisem historie poutnictví v těchto zemích.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on a phenomenon of pilgrimage and religious tourism in Czech Republic and Poland. Thesis describe motivation of pilgrims and contains list of most favourite pilgrims places in Czech republic and Poland.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Malgorzata Balcerzak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu