Lenka Prouzová

Diplomová práce

Výskyt rostlin způsobujících pylové alergie v okolí vybraných základních škol v Pardubicích

The occurrence of pollen allergy plants in the vicinity of selected primary schools in Pardubice
Anotace:
Náplní mé diplomové práce je vybrat základní školy v Pardubicích, které se vyskytují v různých přírodních prostředích, jako je například les, řeka, sídliště. Následně prozkoumat jejich okolí a zjistit, jaké rostliny se v jejich blízkosti nacházejí. Na základě pylových kalendářů vybrat ty, které způsobují pylové alergie a vytvořit z nich fotoherbář. Teoretická část práce je věnována alergiím, jejich …více
Abstract:
The contents of my diploma thesis is to select elementary schools in Pardubice which are situated in different natural environments such as forest, river, housing development. Then explore their vicinity and find out what plants are located in their vicinity. On the basic of pollen calendars to choose the ones that cause pollen allergies and form them a photoherbarium.The theoretical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM484

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Lada Kacálková
  • Oponent: Romana Prausová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv