Bc. Petr Purmann

Bakalářská práce

Oceňování v property managementu

Valuation of Assels in Property Management
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na oceňování nemovitostí v property managementu. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá popisem základních pojmů, metodik a právních norem u oceňování nemovitostí, ,souvislostmi a použitím oceňování v property managementu. V druhé části jsou použity aplikace metod tržního oceňování na příkladech bytu a souboru pozemků. Třetí část se věnuje analýze …více
Abstract:
This thesis focuses on the valuation of real estate property management. The work consists of three main parts. The first part describes the basic concepts, methodologies and legal standards for property valuation context and using valuation property management. The second part is the application of methods used in the examples of market valuation and a set of flat land .The third section focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Motyčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku