Theses 

Optimalizace materiálového toku ve skladu společnosti Lapp Kabel, s.r.o. Otrokovice – Bc. Táňa HUBÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství

Bc. Táňa HUBÍKOVÁ

Diplomová práce

Optimalizace materiálového toku ve skladu společnosti Lapp Kabel, s.r.o. Otrokovice

Material Flow Optimalization in Warehouse of Lapp Kabel, Ltd. Otrokovice

Anotace: Předmětem diplomové práce je optimalizace současného stavu materiálového toku ve skladu společnosti Lapp Kabel, s.r.o. Otrokovice. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou skladování, jeho významem, druhy skladů, zásobami, řízením zásob a základními metodami diferencovaného řízení. V praktické části je zanalyzováno a zhodnoceno skladové hospodářství daného podniku. Na závěr jsou navrhnuta možná zlepšení.

Abstract: The issue of the thesis is materials flow optimalization in warehouse of Lapp Kabel, Ltd. Otrokovice. The theoretical part deals with characteristics of storage, its mening, the types of warehouses, supplies, managing of supplies and basic methods of differentiated managing. In the practical part is analyszed and evaluated warehouse management of the company. Finally are suggested possible improvements.

Klíčová slova: Skladové hospodářství, skladování, materiálový tok, zásoby, řízení zásob, cross docking, ABC analýza, Sankeyův diagram.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
  • Identifikátor: 21745

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21745 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

HUBÍKOVÁ, Táňa. Optimalizace materiálového toku ve skladu společnosti Lapp Kabel, s.r.o. Otrokovice. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 16:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz