Theses 

Úloha komunikace v jednotlivých etapách životního cyklu produktu – Bc. Jana Redayová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Redayová

Bakalářská práce

Úloha komunikace v jednotlivých etapách životního cyklu produktu

Rolle communications in separate stages of product life cycle

Anotace: Bakalářská práce se věnuje analýze životního cyklu produktu společnosti be Chic!. Analyzuje vliv marketingové komunikace v jednotlivých etapách životního cyklu na základě poskytnutých dat a vývoje produktu od roku 2011. Cílem práce je vyhodnotit vliv zvolené marketingové komunikace v jednotlivých etapách životního cyklu kosmetických štětců a zjistit, které prostředky přispěly k nárůstu prodejů a které byly naopak neefektivně zvolené.

Abstract: The Bachelor's Thesis focuses on the analysis of the product lifecycle in the company Be Chic!. It analyses the impacts of marketing communication in each of the lifecycles based on a data which was provided by the company and the development of the product since 2011. The aim of this Thesis is to assess the impact of applied marketing communication in each of the product lifecycles of cosmetics brushes and to find out which marketing communication had positive impact on sales and which was chosen ineffectively.

Klíčová slova: Marketingové řízení, Marketingový výzkum, SWOT analýza, Segmentace trhu, Marketingový mix, Životní cyklus produktu, Marketingová komunikace Marketing Management, Marketing Research, SWOT Analysis, Market Segmentation, Marketing Mix, Product Life Cycle, Marketing Communication

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz