Bc. Petr Živocký

Bakalářská práce

Fyzioterapie u funkčních poruch pohybového aparátu spojených s kariérou profesionálního hudebníka

Physiotherapy in musculoskeletal function disorder connected with career of professional musician
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o možnostech fyzioterapeutické péče u funkčních poruch pohybového aparátu spojených s kariérou profesionálního hudebníka. Cílem práce je seznámit odbornou veřejnost s mechanismy vzniku funkčních poruch u profesionálních houslistů a možnostmi prevence jejich vzniku. Teoretická část je rešerší odborných studií a publikací, které se zabývají vztahem hudby a zdraví, kineziologií …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with possibilities of physiotherapy treatments in functional musculoskeletal disorders connected with the career of a professional musician. The aim is to acquaint the professional public with mechanisms of origin of functional disorders among professional violinists and with the possibilities of prevention. Theoretical part serves as a bibliography research of available studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií