Jana Laburdová

Bakalářská práce

Protispolečenské dopady zneužívání návykových psychotropních látek

Antisocial effects of abuse of psychotropic substances
Anotace:
V mé bakalářské práci se budu zabývat protispolečenskými dopady v závislosti na užívání psychotropních návykových látkách. Zaměřím se na objasnění, co to návyková droga jako taková je, jaká je historie užívání psychotropních návykových látek, jaké jsou druhy dle účinku jak na psychiku, tak na organismus celkově. Dále bych se ráda zabývala tím, jaká trestná činnost je v závislosti na užívání psychotropních …více
Abstract:
In my bachelor thesis I will deal with the anti-social effects depending on the use of psychotropic addictive substances. I will focus on clarifying what the addictive drug as such is, what is the history of psychotropic drug use, what are the kinds of effects on both the psyche and the body as a whole. I would also like to look at what crime is the most common among psychotropic substances, according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Ladislav Procházka
  • Oponent: RSDr. Ivo Přichystal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace