Kateřina Bártlová

Bakalářská práce

Hrnčířské pece v mladší době římské na Moravě

Late Roman Period Pottery Kilns in Moravia
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá dvoukomorovými vertikálními hrnčířskými pecemi mladší doby římské na území Moravy. Jejím cílem je vytvoření katalogu hrnčířských pecí na základě publikovaných údajů, jejich vyhodnocení a následné srovnání s doklady pecí z okolních regionů. Dvoukomorové vertikální hrnčířské pece jsou v této práci rozebrány terminologicky, morfologicky a typologicky, je zde shrnut …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the two chamber vertical pottery kilns from the Late Roman Period in Moravia. The goal of the thesis is to create a catalog of pottery kilns on the basis of the published data, its evaluation and then comparison with the evidences of pottery kilns from the surrounding regions. The two chamber vertical pottery kilns are discussed terminologically, morphologically and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB10091

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 29. 8. 2017
 • Vedoucí: Richard Thér, Ph.D.
 • Oponent: doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses w8b35n w8b35n/5
20. 9. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
20. 9. 2017
Kohout, J.
21. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.