Markéta Stehlíková, DiS.

Bakalářská práce

Monitorování diváckých ohlasů školních divadel Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve vztahu k divadelním inscenacím

Monitoring of Audience Responses at Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno Related to the Theatrical Productions
Anotace:
Tématem práce je monitorování diváckých ohlasů školních divadel Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve vztahu k divadelním inscenacím. Cílem práce je otestování systému sběru a vyhodnocení dat, která pomohou zjistit, kdo je divákem školních scén. Práce je založena na analýze dostupných informací o marketingu jednotlivých scén a popisu cílových skupin. Na základě dotazníkového šetření, které proběhlo …více
Abstract:
The theme of this thesis is the monitoring of audience responses at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno related to the theatrical productions. The aim of the thesis is to test the system of data collection and its evolution, which will help to find out who is the typical spectator of the school theatres. In the first part, the thesis is based on analyzing available information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ahll5/