Bc. Leona Liznová

Diplomová práce

Marketing cestovního ruchu v hlavním městě Praze

Marketing of Tourism in the Capital City of Prague
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu v hlavním městě Praze, jeho koncepčními a organizačními otázkami se zaměřením především na marketingové strategie, které státní správa i soukromé subjekty při propagaci cestovního ruchu využívají. Marketing zde vychází z komplexního pojetí, které je založeno na detailním studiu trhu a jeho podmínek, účastníků cestovního ruchu a jejich motivací, definování …více
Abstract:
The thesis describes the stage of development of tourism in the capital city of Prague, it deals with its conceptual and organizational problems and above all the marketing strategies that are used by public administration and private subjects in the field od tourism. Marketing here stems from a complex approach that is based on a detailed study of teh market and its conditions, tourists and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní