Mgr. Tomáš Sýkora

Bakalářská práce

Zátěžové testy podnikového informačního systému

Stress-testing Business Information Systems
Anotace:
Práce se zabývá problematikou zátěžového testování podnikových informačních systémů, které jsou realizovány za pomoci webových aplikací. Z praktického hlediska popisuje proces návrhu, spuštění a vyhodnocení vhodných zátěžových testů pro vybraný informační systém. Součástí je také přehled nástrojů pro zátěžové testování.
Abstract:
The aim of this thesis is to search various possibilities of load testing of web based business information systems. The process of designing, executing and evaluating of these tests for a specific system is described in a practical manner. Finally, an overview of tools for load testing is included.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Homola, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika