Vladimír Strnad

Master's thesis

Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading

Použití korelačních a kointegračních vztahů v kvantitativním obchodování
Anotácia:
Tato práce poskytuje přehled měr závislosti používaných v oblasti financí s motivací vyka- zovat nedostatky a výhody různých metrik a zdrurazňuje, jak druležité je správně zachytit závislost s ohledem na jeho využití při budování investičních portfolií a řízení rizik. V druhé části práce předkládáme pojem kointegrace, vysvětlujeme její dusledky, a jak se používá …viac
Abstract:
This thesis gives an overview of measure of dependence used in Finance with the motivation of showing the shortcomings and advantages of different metrics and stress how crucial it is to capture the dependence properly given its use in constructing investment portfolios and risk management.In second part of the thesis we introduce the notion of cointegration, explain its implication and how it is being …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2017
  • Vedúci: Milan Fičura
  • Oponent: Jiří Málek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71396