Theses 

Prevence zubního kazu na Severní Moravě a Slezsku – Bc. Nikola BRTVOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol

Bc. Nikola BRTVOVÁ

Diplomová práce

Prevence zubního kazu na Severní Moravě a Slezsku

Prevention of dental caries in North Moravia and Silesia

Anotace: Předmětem této diplomové práce je prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. Výzkum byl prováděn formou dotazníků u rodičů s dětmi ve věku od 6 12 let. V teoretické části shrnujeme nejnovější poznatky a doporučení týkající se prevence zubního kazu z oblasti zdravé výživy, správné prováděné ústní hygieny a stomatologické péče. V části praktické se zabýváme jednotlivými druhy rizikového chování rodičů a dětí, které může souviset se špatným stavem chrupu a vznikem zubního kazu.

Abstract: The subject of this thesis is dental caries prevention among primary school children. The survey took place in the form of questionnaire handed out to parents of children ages 6 to 12 years. In the theoretical part we summarise the newest findings and recommendations concerning dental caries prevention in the field of healthy nutrition, proper dental hygiene and dental care. In the practical part we concern ourselves with the different kinds of high-risk behaviours of both children and parents which can be related to poor teeth condition and the creation of dental caries.

Klíčová slova: Prevence, zubní kaz, děti mladšího školního věku

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BRTVOVÁ, Nikola. Prevence zubního kazu na Severní Moravě a Slezsku . Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz