David Vyvial

Diplomová práce

Společné zabezpečení vzdušného prostoru České republiky a Slovenské republiky stíhacími letouny JAS-39 GRIPEN

Common Security of the Czech Republic and Slovakia Airspace by JAS-39 GRIPEN Fighter Aircrafts
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany vzdušného prostoru České republiky a Slovenska nadzvukovými letouny JAS-39 Gripen. První část práce je zaměřena na teoretickou rovinu obrany jako služby v obecném zájmu nehospodářské povahy a na vybrané pojmy z oblasti obrany a bezpečnosti státu. Druhá část se zabývá komparací Armády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky se zaměřením na …více
Abstract:
This thesis deals with the airspace protection of Czech Republic and Slovakia by JAS-39 Gripen supersonic aircrafts. The first part is focused on the theoretical level of defense as a service of general non-economic interest and certain terms of defense and national security. The second part deals with the comparsion of the Czech Army and Slovak Army with focuse on options of airspace protection by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: David Lenert
  • Oponent: Rudolf Urban

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava