Theses 

Pohybová aktivita a výživové zvyklosti úředníků Městského úřadu v Kuřimi – Bc. Tomáš Režný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Režný

Bakalářská práce

Pohybová aktivita a výživové zvyklosti úředníků Městského úřadu v Kuřimi

Physical activity and eating habits in clerks of municipality in Kuřim

Anotace: Režný, T. (2017). Pohybová aktivita a výživové zvyklosti úředníků Městského úřadu v Kuřimi. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita. Tato bakalářská práce se zabývá pohybovou aktivitou a výživovými zvyklostmi úředníků Městského úřadu v Kuřimi. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmů z oblasti pohybové aktivity, jednotlivých složek výživy, pitného režimu, doplňků stravy, výživových doporučení a ostatních součástí životního stylu člověka. Praktická část práce je zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření na téma pohybové aktivity a výživových zvyklostí úředníků Městského úřadu v Kuřimi. Zjištěné výsledky z oblasti pohybové aktivity a výživových zvyklostí úředníků jsou zpracovány do tabulek a grafů ve výsledkové části.

Abstract: Režný, T. (2017). Physical activity and eating habits of clerks of municipality in Kuřim. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita. This thesis deals with physical activity and dietary habits of clerks of the Municipality of Kuřim. The theoretical part is focused on explaining the concepts in the field of physical activity, individual components of the diet, drinking regime, supplements, dietary recommendations and other parts of human lifestyle. The second part focuses on the evaluation questionnaire about physical activity and dietary habits of clerks of the Municipality of Kuřim. The results from the field of physical activity and dietary habits officials are processed into tables and graphs in the results section.

Klíčová slova: Klíčová slova, pohybová aktivita, výživové zvyklosti, výživa, úředníci Key words, physical activity, eating habits, nutrition, clerks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz