Bc. Kateřina KLAUSOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení konkrétního podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů

The evaluation of company with the use of bankruptcy and creditworthy models
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zpracování finanční analýzy pomocí bankrotních a bonitních modelů společnosti ELPLAST-KPZ Rokycany spol. s. r. o. První a druhá kapitola obsahuje teoretické poznatky o základní finanční analýze a bankrotních a bonitních modelech. Třetí kapitola je věnována představení společnosti EPLAST-KPZ Rokycany spol. s. r. o. Čtvrtou kapitolu tvoří provedení základní finanční analýzy …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the processing of financial analysis using bankruptcy and creditworthiness models of the company ELPLAST-KPZ Rokycany spol. s. r. o. The first and second chapters contain theoretical knowledge about basic financial analysis and bankruptcy and creditworthiness models. The third chapter is devoted to the introduction of the company EPLAST-KPZ Rokycany spol. s. r. o. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLAUSOVÁ, Kateřina. Hodnocení konkrétního podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/