Luboš BOČEK

Bakalářská práce

Vyučovací styl učitele versus učební styl učení žáka

Teaching style of the teacher vs. Learning style student learning
Anotace:
Vyučovací styl učitele vs. Učební styl učení žáka, zjištění a pozorování daných indicií na základě naučených teorií kontra pozorovanou praxí. Vymezení základních pojmů u obou sledovaných skupin a následné úvahy k určitým spektrům tvořící danou skupinu a faktory ovlivňující činnost.
Abstract:
Teaching style of the teacher vs. The learning style of the student learning, findings and observations of the indicia on the basis of the learned theory versus practice observed. Definition of basic concepts in both groups and the subsequent considerations to specific patterns of forming the group and factors affecting activity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2014
Zveřejnit od: 1. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOČEK, Luboš. Vyučovací styl učitele versus učební styl učení žáka. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta