Bc. Michaela Bamburová

Diplomová práce

Structured Information Extraction from Pharmaceutical Records

Structured Information Extraction from Pharmaceutical Records
Anotace:
Táto práca experimentuje s technikami získavania informácií o liekoch – menovite názov lieku, sila dávky, lieková forma a veľkosť balenia – z čiastočne štruktúrovaných a neštruktúrovaných tabuľkových údajov s farmaceutickými záznamami. Prvá časť práce obsahuje prehľad nástrojov a prístupov na získavanie informácií o liekoch v lekárskej oblasti. Ďalšia časť popisuje vybrané údaje o liekoch a prístupy …více
Abstract:
This thesis experiments with techniques for extracting drug information – namely drug name, dosage strength, dosage form, and package size – from semi-structured and unstructured tabular data with pharmaceutical records. The first part of this thesis provides a review of tools and approaches for extracting medication information in the medical field. The next part describes selected drug data and machine …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky