Theses 

Dluhy zůstavitele v rámci řízení o dědictví (pozůstalosti) a otázky související, dle právní úpravy před a po 1. 1. 2014 – Mgr. Jiří Rohan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Jiří Rohan

Rigorózní práce

Dluhy zůstavitele v rámci řízení o dědictví (pozůstalosti) a otázky související, dle právní úpravy před a po 1. 1. 2014

Testators debts within the succession procedure (estate) and other related questions, under the regularization effective before and after the 1st of January 2014

Anotace: Nedostatečná právní úprava řešení předluženosti majetku zůstavitele způsobuje v praxi mnohé potíže, a to zejména věřitelům zůstavitele i jeho dědicům. Právo by mělo zaručit rozumnou rovnováhu mezi povinností dědiců hradit tyto dluhy a možností uspokojit pohledávky věřitelů zůstavitele a další dluhy zjištěné v rámci řízení o dědictví (pozůstalosti). Tato práce analyzuje stav právní úpravy před a po přijetí nového civilního kodexu a zabývá se jejími hlavními aspekty a problematickými otázkami.

Abstract: There´re many difficulties caused by the lack of proper regularization in case of testator´s property overindebtedness. Law should secure reasonable balance between the duty of heirs to pay testator ´s debts and the possibility of testator´s creditors to satisfy their claims and other debts found out during the succession (estate) procedure. This thesis analyses legal regularization before and after the recodification of civil law and deals with its basic aspects and problematic issues.

Klíčová slova: dluhy zůstavitele, přechod dluhů, pozůstalost, předlužené dědictví, likvidace dědictví, zpeněžení majetku, ochrana věřitelů, povinnost dědice hradit dluhy zůstavitele

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2015
  • Oponent: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D., JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz