Bc. Jan Šturala

Bakalářská práce

Zemědělské školství ve Znojmě (1868-1945) - Česká hospodářská škola ve Znojmě

Czech Agricultural Education in Znojmo (1868-1945) - Czech Agricultural School in Znojmo
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje českému zemědělskému školství ve Znojmě od roku 1868 až 1945. Práce sleduje vývoj jednotlivých školských institucí a rozebírá jejich fungování. Hlavním tématem práce je Česká hospodářská škola ve Znojmě založená 1909. Je zde řešena hlavně její historie a vzdělávací aktivity učitelů. V závěru práce se nachází životopis školního ředitele Františka Voltra, který se zasloužil …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Czech agricultural education in Znojmo from year 1868 up to 1945. Thesis studies development of educational institutions and analyses their functioning. The main topic of this thesis is Czech agricultural school in Znojmo, established in the year 1909. Thesis deals mainly with school history and educational activities of its teachers. At the end of the thesis is biography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: Mgr. Irena Sklenská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví