Theses 

Vývoj a struktura obyvatelstva v ORP Broumov – Pavlína Pitrmucová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavlína Pitrmucová

Bakalářská práce

Vývoj a struktura obyvatelstva v ORP Broumov

Development and structure of the population in ADMEP Broumov

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vývoje a struktury obyvatelstva ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Broumov (dále SO ORP) v období let 2001--2013. Na základě dat ČSÚ byla provedena komparativní analýza vybraných ukazatelů struktury a dynamiky obyvatelstva v rámci SO ORP i v porovnání s hierarchicky vyššími územními jednotkami (okres, kraj, ČR). Predikce vývoje do roku 2017 byla stanovena pomocí extrapolace. Analýza potvrdila zhoršující se složení obyvatelstva regionu i pokračující nepříznivý populační vývoj. Především dochází k poklesu počtu obyvatel jak přirozenou cestou, tak i migrací, k jeho demografickému stárnutí vyjádřenému růstem indexu stáří i průměrného věku.

Abstract: The main topic of my bachelor thesis is an evaluation of the development and structure of the population in the administrative district of the municipality with the extended province Broumov (here after ADMEP) during the period 2001--2013. On the basis data from CSO (Czech Statistical Office) the comparative analysis of selected indicators of the structure and dynamics of the population under the ADMEP and even in comparison with hierarchically higher territorial units (district, region, Czech republic) was realized. The prediction of the development until 2017 was determined by the extrapolation. The analysis confirmed the deteriorating composition of the population of the region and the continuing negative population development. Above all, thereis a decrease in population both naturally and migration to its demographic aging expressed growing aging index and average age.

Klíčová slova: SO ORP Broumov, demografická analýza, struktura obyvatelstva, dynamika obyvatelstva, populační vývoj, komparace

Keywords: demographic analysis, population structure, Municipality with the extended province Broumov, population dynamics, population development, comparison

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48650 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48650/priloha/40511 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz