Mgr. Karel Ševčík

Bakalářská práce

Highlander Folk School and Myles Horton

Highlander Folk School and Myles Horton
Anotace:
Bakalářská práce Myles Horton and the Highlander Folk School se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá životem Myles Hortona a jeho přispěním k Highlandru. Druhá část práce se zaměřuje na minulost Highlandrovské občanské školy a na její účast v různých hnutí, které ovlivnily americkou historii. Začátek praktické části popisuje založení projektu NAPSI spolu! a jeho cíle. Následuje kapitola …více
Abstract:
The bachelor thesis Myles Horton and the Highlander Folk School consists of three main parts. The first part deals with the life of Myles Horton and his contribution to Highlander. The second part of the thesis focuses on the history of the Highlander Folk School and its involvement in different movements which influenced American history. The beginning of the practical part describes the establishment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta