Bc. Jakub Horák

Diplomová práce

Analýza kurikul iSchools v segmentu projektové výuky se zaměřením na projektový management

The Analysis of the Curricula of iSchools in the Segment of Project Teaching Focused on Project Management
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat kurikula iSchools v segmentu projektové výuky se zaměřením na projektový management. Analýza kurikul je prováděna za účelem vytvoření přehledu rámcové formy kurikula, používaných standardů a metod projektového managementu. Základní rozdělení práce je na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na představení a definování základních pojmů, jako je …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the curricula of iSchools in the segment of project teaching focused on project management. The analysis of the curricula is performed in order to create an overview of the curriculum framework and used standards and methods of project management. The work consists of a theoretical and practical part. The theoretical part is focused on introducing and defining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Bočková
  • Oponent: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta