Bc. et Bc. Hana Brablecová

Master's thesis

Vliv hudebního pozadí na paměť u žáků 2.stupně ZŠ

The influence of music background on memory of secondary school students
Abstract:
Cílem diplomové práce Vliv hudebního pozadí na paměť žáků 2.stupně ZŠ je prozkoumat souvislost mezi hudebním pozadím a zapamatováním a vybavením si řady slov. Teoretická část pojednává o vnímání hudby a jejím vlivu na lidský organismus a o paměti se zvláštním zřetelem na krátkodobou a pracovní paměť. Nosnou částí této práce je shrnutí nejdůležitějších výzkumů hudby a paměti, hudebního pozadí a jeho …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis “The influence of music background on memory of secondary school students“ is to explore the relationship between the music background and the remembrance and recall of a word list. The theoretical part deals with a music perception, its influence on human organism and memory, especially short-term memory and working memory. An important part of the thesis is a resumé …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta