Klára Pustinová

Bakalářská práce

Komparace systému vyplácení peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku v České republice a Velké Británii v období let 2007-2016

Komparace systému vyplácení peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku v České republice a Velké Británii v období let 2007-2016
Anotace:
Cílem bakalářské práce je komparace systému vyplácení dávek v mateřství a rodičovství vČeské republice a Velké Británii. Je provedena analýza výpočtu peněžité pomociv mateřství a rodičovského příspěvku v České republice a Statutory Maternity Pay aMaternity Allowance ve Velké Británii. Rozdíly mezi jednotlivými systémy vycházejí zodlišného přístupu k sociální politice. Britský systém sociálního státu …více
Abstract:
This bachelor thesis compares of maternity and parental benefits in the Czech Republicand maternity and parental benefits in the Great Britain. An analysis is made of thecalculation of maternity and parental benefits in the Czech Republic and the StatutoryMaternity Pay and Maternity Allowance in the United Kingdom. The differences betweenaforementioned systems emerge from different approach to social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: Martina Tománková
  • Oponent: Petr Steiner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74930