Bc. Markéta Šuláková

Bakalářská práce

Evropská unie a problém mezinárodní migrace

The European Union and the problem of international migration
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodní migrace v zemích Evropské unie. Jsou v ní uvedeny základní pojmy a její definice, které jsou potřebné pro pochopení dané problematiky. V dalším pořadí tato práce seznamuje s příčinami a formami, díky nímž tato problematika vzniká, a to jak ekonomickými, tak neekonomickými. Další část je zaměřena na důsledky mezinárodní migrace nejen negativní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of international migration in the countries of the European Union. It contains the basic concepts and its definitions, which are needed to understand the issue. In the next order, this work introduces the causes and forms that give rise to this issue, both economic and non-economic. The next part focuses on the consequences of international migration, not only …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.