Bc. Lenka Bernátová

Diplomová práce

Normalization of Cosmetic Surgery in Czech on-line media discourse

Normalization of Cosmetic Surgery in Czech on-line media discourse
Anotace:
Předmětem předkládané závěrečné práce je analýza normalizace plastické operace ve diskurzu českých on-line médií. Analýzou pěti vybraných textů z on-line médií reprezentujících různé žánry se tato práce pokouší identifikovat mediální diskurzy tělesných proměn za pomocí plastické operace a popsat normalizující strategie ve vybraných textech. K analýze je použita metoda diskurzivní analýzy popsaná Jamesem …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is analysis of acceptance and normalization of aesthetic surgery in Czech media discourse. By analyzing the articles from different on-line media, using the qualitative method of discourse analysis as it was described by James Paul Gee and conceptualized by Michel Foucault, the thesis aims to identify the various media discourses, discursive constructions of bodily …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Tae-Sik Kim
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma