Bc. Lenka Bernátová

Master's thesis

Normalization of Cosmetic Surgery in Czech on-line media discourse

Normalization of Cosmetic Surgery in Czech on-line media discourse
Abstract:
Předmětem předkládané závěrečné práce je analýza normalizace plastické operace ve diskurzu českých on-line médií. Analýzou pěti vybraných textů z on-line médií reprezentujících různé žánry se tato práce pokouší identifikovat mediální diskurzy tělesných proměn za pomocí plastické operace a popsat normalizující strategie ve vybraných textech. K analýze je použita metoda diskurzivní analýzy popsaná Jamesem …more
Abstract:
The subject of this diploma thesis is analysis of acceptance and normalization of aesthetic surgery in Czech media discourse. By analyzing the articles from different on-line media, using the qualitative method of discourse analysis as it was described by James Paul Gee and conceptualized by Michel Foucault, the thesis aims to identify the various media discourses, discursive constructions of bodily …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2015
  • Supervisor: Ph.D. Tae-Sik Kim
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism

Theses on a related topic