Bc. Anna BRADNOVÁ

Diplomová práce

Porovnání podoby a zpracování vybraného tématu v učebnicích zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ v ČR a ve vybrané německy mluvící zemi

Comparison of Geography Textbooks for Secondary Education in Czechia and in One of the German Speaking Country
Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním podoby a zpracování vybraných učebnic zeměpisu pro 2. stupeň základní školy v České republice a ve Spolkové republice Německo. Cílem práce je porovnání a zhodnocení formální a obsahové stránky učebnic podle vlastní navržené metodiky. Součástí práce je porovnání českého a německého vzdělávacího systému, který úzce souvisí s tvorbou učebnic. Stěžejním bodem diplomové …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the comparison of the form and processing of selected geography textbooks for the 2nd grade of secondary school in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany. The aim of this thesis is the comparison and evaluation the formal and content side of textbooks according to own suggested methodology. The thesis also includes a comparison of the Czech and German …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRADNOVÁ, Anna. Porovnání podoby a zpracování vybraného tématu v učebnicích zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ v ČR a ve vybrané německy mluvící zemi. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/