David Stavjaník

Diplomová práce

Valuation of companies in insolvency proceedings

Oceňování podniků v insolvenčním řízení
Anotace:
Diplomová práce se zabývá několika okruhy otázek týkajících se ocenění podniků v insolvenčním řízení, přičemž tyto okruhy jsou vzájemně propojeny. V prvé řadě se zabývá důvody stanovení hodnoty podniku a pohledy různých subjektů na toto ocenění. Druhým okruhem práce je rozbor oceňovacích přístupů, které vycházejí z právní úpravy České republiky. Poslední částí práce je aplikace ocenění na konkrétní …více
Abstract:
The diploma thesis deals with several areas of issues related to valuing companies in bankruptcy proceedings. These spheres are interconnected. First and foremost it deals with the reasons for company valuation and perspectives of different subjects on this valuation. The second sphere of the thesis is the analysis of valuation approaches that are based on legal regulations of the Czech Republic. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: Jan Heřman
  • Oponent: Karel Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34419

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management