Bc. Martina Macková

Diplomová práce

The picture of family in the short stories of Sherman Alexie

The picture of family in the short stories of Sherman Alexie
Anotace:
Tato práce se zabývá obrazem rodiny, jak jej ukazuje ve vybraných dílech novodobý indiánský autor Sherman Alexie. Práce analyzuje proměny rodiny ve vybraných Alexieho dílech a zaměřuje se na faktory, které rodinu ovlivňují. Teoretická část práce používá sekundární zdroje k představení přeměny tradiční rodiny v postmoderní jednotku. Samostatná kapitola je věnována historii a představení literatury původního …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the picture of a Native American family as it is depicted in selected short stories of a contemporary Native American author Sherman Alexie. It analyses the changes of the family in selected Alexie’s works and focuses on the factors that influence these changes. The theoretical part uses the secondary sources to introduce the transoformation of the traditional family …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta