Mgr. Michal Šimíček

Bachelor's thesis

Obraz české komunistické minulosti v české kinematografii 90. let 20. století

The Picture of the Czech Communist Past in the Czech Cinematography of the 1990s
Anotácia:
Cílem této práce je popsat zobrazení české komunistické minulosti (1950-1989) v české kinematografii 90. let 20. století. Práce obsahuje rozdělení relevantních filmů do období, ve kterém se odehrávají (50. léta, 60.léta, 70.léta, 80. léta). Kritéria výběru popisovaných filmů jsou dána tím jak se na těchto konkrétních dílech patrné celkové tendence české kinematografie 90. let. V práci se snažím kriticky …viac
Abstract:
The objective of this work is to describe the way the Czech communist past (1950-1989) is depicted in the Czech cinematography in the 1990s. The work contains a division of the relevant films by periods in which they are set (1950s, 1960s, 1970s, and 1980s). The criteria of selecting the films to be dealt with are based on how the overall trends of the Czech cinematography of the 1990s are discernible …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2008
  • Vedúci: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Práce na příbuzné téma