Bc. Renáta ŽÁRSKÁ, DiS.

Master's thesis

Akutní bolest v pooperační péči u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubu

Acute pain in the postoperative care of patients after total hip joint replacement
Abstract:
Cíl: Cílem diplomové práce je porovnat intenzitu subjektivně vnímané akutní bolesti u pacientů po totální náhradě kyčle v pooperačním období při hospitalizaci na ortopedickém oddělení ve Fakultní nemocnici Ostrava. Zhodnotit vztah mezi vnímáním akutní pooperační bolesti a determinanty, jako jsou věk, předoperační užívání analgetik, rehabilitační režim a edukací. Metodika: Soubor tvořilo 123 pacientů …more
Abstract:
Objective: The aim of this thesis is to compare the intensity of the subjective perception of acute pain at patients passed total hip replacement in the postoperative period during hospitalization at the orthopedic department at the University Hospital Ostrava. Another point of view is to evaluate the relation between the perception of acute postoperative pain and determinants such as age, preoperative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Janíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽÁRSKÁ, Renáta. Akutní bolest v pooperační péči u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubu. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Nursing - Combined Study / Nursing care in geriatrics