Bc. Simona Dreiseitelová

Bachelor's thesis

Nežádoucí reakce a události u dárců krve

Undesirable reactions and events of blood donors
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá sledováním výskytu nežádoucích reakcí a událostí u dárců krve, které vznikly v souvislosti s odběrem plné krve nebo odběrem krve prostřednictvím aferézy. Sledování výskytu těchto reakcí je nedílnou součástí hemovigilančního procesu. Hemovigilance se vztahuje na všechny části transfuzního procesu (od darování krve a jejích složek, až po sledování příjemců transfuzí, u kterých …more
Abstract:
This thesis deals with monitoring the occurrence of blood donors´ undesirable reactions and events, which arose in connection with whole blood collection or blood collection by apheresis. Monitoring the occurrence of these reactions is an integral part of hemovigilance process. Hemovigilance covers all parts of transfusion process (from donation of blood and its components, to monitoring transfusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: MUDr. Hana Lejdarová
  • Reader: MUDr. Eva Tesařová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta