Bc. Viktória Vaščáková

Bakalářská práce

Oční svaly – fyziologie, inervace, funkce

Eye muscles – physiology, innervation, function
Abstract:
This batchelor thesis describes the anatomy of extraocular and intraocular muscles, their innervation and their brain centers. The first chapters are devoted mainly to anatomy, structure and nervous system, then it describes individual functions of the eye muscles, position and motility of the eyes, mechanism of accommodation and pupillary responses. Finally it presents a review of the most frequently …více
Abstract:
Táto práca popisuje anatómiu extraokulárnych aj intraokulárnych svalov, ich inerváciu a ich mozgové centrá. V prvých kapitolách je venovaná hlavne anatómii, štruktúre a nervovému systému, neskôr sú popísané jednotlivé funkcie očných svalov, postavenie a motilita očí, mechanizmy akomodácie a zrenicové reakcie. Na záver je poskytnutý prehľad najvyužívanejších vyšetrovacích metód funkcií očných svalov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Trávníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta