Theses 

Právní předpoklady užívání bytu – Bc. Miroslav Kupka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Miroslav Kupka

Bakalářská práce

Právní předpoklady užívání bytu

Legal conditions of flat usage

Anotace: Abych mohl shrnout tuto bakalářskou práci, musím se nejprve vrátit k jejímu zadání. Původně jsem uvažoval jen o tom, že bych tématem mé bakalářské práce byla jen problematika nájmu a nájemního bydlení, které mě osobně nejvíce z této bakalářské práce zajímá. Nicméně, bylo mi zadáno, abych tuto práci rozšířil i o související témata, což jsem nakonec učinil. Musím však poznamenat, že uvedená problematika je mnohem širší a z důvodu omezení rozsahu na cca 30 normo stran jsem musel některé instituty zmínit jen velmi povrchně. V této bakalářské práci, nazvané „Právní předpoklady užívání bytu“ se zabývám, jak už sám název napovídá, obecně nejznámějšími předpoklady, na jejichž základě může fyzická osoba užívat byt, ať již nedružstevní či družstevní, a to zejména jako vlastník či jako nájemce. Bakalářskou práci začínám kapitolami o historii bydlení, abych následně navázal kapitolou vysvětlující pojem byt a některé další pojmy, s bydlením související. Ohledně užívání bytu jako vlastníka je zmíněna především problematika vzniku vlastnictví bytu v domě, který již existuje a kde dosavadní vlastník umožní nabýt vlastnického práva dosavadním nájemníkům, a to díky institutům prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu jednotky. Z této problematiky je z pohledu bydlení velmi užitečným nástrojem výstavby nových bytů právě smlouva o výstavbě, na jejímž základě lze realizovat půdní vestavby či nástavby. Smlouva o výstavbě je taktéž jedním z nástrojů používaných developerskými společnostmi zabývajícími se bytovou výstavbou. V praxi je institutu prohlášení vlastníka též hojně využíváno obcemi pro převod jednotek, potažmo bytů, dosavadním nájemníků. Tímto způsobem pak obce mimo jiné plní i jednu ze svých základních funkcí, a to uspokojovat potřeby obyvatel obce, mezi kteréžto lze vztáhnout i bytové potřeby jejích obyvatel. V druhé části této bakalářské práce se pak zabývám problematikou nájmů a nájemních vztahů. Tato část tvoří základ mé bakalářské práce. Nájmy se nejprve zabývám obecně, dále zmiňuji některá specifika jako např. společný nájem manžely, abych celou část zakončil ukončením nájemního vztahu. Obzvláště této problematice jsem se snažil věnovat více prostoru, neboť je to problematika, která je jednak našimi soudy v praxi řešena nejčastěji, a dále z toho důvodu, že nedávno došlo k velkým změnám v této problematice. Celou bakalářskou práci pak zakončuji pojednáním o některých, dalo by se říci, alternativních způsobech uspokojování bytových potřeb.

Abstract: In this bachelor essay, called “Legal conditions of using a flat”, I generally concentrate on, as the title itself indicates, the well-known conditions on which base an individual person can use the flat, whether a non-cooperative or a cooperative, especially as a landlord or a lessee. I begin this bachelor essay by the chapters about the history of living, consequently, I continue on the chapter explaining the sentence of the flat and some other relevant concepts, connected with lining.

Klíčová slova: Právní předpoklady užívaní bytu, vlastnictví bytu, nájem bytu, služební byt, výměna bytu, zákon o vlastnictví bytů, družstevní byt, společenství vlastníků jednotek

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:58, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz