Bc. Markéta Klímová

Master's thesis

Aktivní senior – mýtus nebo pravda

Active senior - myth or truth
Anotácia:
Diplomová práce je rozdělena do částí. Teoretická část pojednává o problematice stárnutí, stáří. Popisuje různé aspekty stárnutí a stáří. Vysvětluje pojem aktivita a poukazuje na různé druhy aktivního způsobu života ve stáří. V poslední kapitole této části je popsán pojem volný čas. Empirická část shrnuje a popisuje výsledky analýzy kvantitativního výzkumu, který se zabýval zjišťováním volnočasových …viac
Abstract:
The thesis is divided into parts. The theoretical part deals with the issue of ageing, old age. Describes the various aspects of aging and old age. Explains the concept of activity and different types of active points out how life in old age. In the last chapter of this section describes the notion of free time. The empirical part summarizes and describes the results of the analysis of quantitative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedúci: MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Gerontology Nursing