Adéla ZÁDRAPOVÁ

Bakalářská práce

Analýza komunikačních aktivit multikina Golden Apple Cinema

Analysis of the communication activities of the multiplex Golden Apple Cinema
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat kvalitu a úroveň daných komunikačních nástrojů, které multikino Golden Apple Cinema využívá a případně navrhnout možná doporučení na jejich zlepšení. Bakalářská práce bude mít dvě části, teoretickou a praktickou. První část bude obsahovat teoretický popis dané problematiky. Bude se převážně věnovat popisu komunikačního mixu a marketingového výzkumu. V druhé …více
Abstract:
The aim of this bachelor´s work is to analyze both the quality and level of means of communication, which are in use of GOLDEN APPLE CINEMA, perhaps even to propose some requirements for their improvement. This bachelor´s work will consist of two parts: theoretical and practical. The first part will contain theoretical description of given topic. It will deal mainly with the description of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 18141

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Gaja

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁDRAPOVÁ, Adéla. Analýza komunikačních aktivit multikina Golden Apple Cinema. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing