Adéla ZÁDRAPOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza komunikačních aktivit multikina Golden Apple Cinema

Analysis of the communication activities of the multiplex Golden Apple Cinema
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat kvalitu a úroveň daných komunikačních nástrojů, které multikino Golden Apple Cinema využívá a případně navrhnout možná doporučení na jejich zlepšení. Bakalářská práce bude mít dvě části, teoretickou a praktickou. První část bude obsahovat teoretický popis dané problematiky. Bude se převážně věnovat popisu komunikačního mixu a marketingového výzkumu. V druhé …more
Abstract:
The aim of this bachelor´s work is to analyze both the quality and level of means of communication, which are in use of GOLDEN APPLE CINEMA, perhaps even to propose some requirements for their improvement. This bachelor´s work will consist of two parts: theoretical and practical. The first part will contain theoretical description of given topic. It will deal mainly with the description of communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: 18141

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michal Gaja

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZÁDRAPOVÁ, Adéla. Analýza komunikačních aktivit multikina Golden Apple Cinema. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing