Bc. Kateřina Kolářová

Master's thesis

Projekt EDEN a jeho význam pro udržitelný cestovní ruch v České republice

Project EDEN and its importance for sustainable tourism in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá Projektem EDEN a jeho významem pro udržitelný cestovní ruch v České republice. Současně je v práci řešen i jeho vliv na destinace, které se staly vítězi projektu EDEN v letech 2009 – 2017. Cílem této diplomové práce je zhodnotit vlivy projektu EDEN na vítězné destinace projektu a na udržitelný cestovní ruch v České republice. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První …more
Abstract:
The Master´s Dissertation deals with Project EDEN and its importance for sustainable tourism in the Czech Republic. The thesis also deals with its impact on destinations which won the EDEN project in 2009 – 2017. The aim of this thesis is to evaluate the impacts of project EDEN on the winning destinations and sustainable tourism in the Czech Republic. The Master´s Dissertation is divided into three …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze